Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОГРАМА My GlobalBrands

Настоящите общи условия („Общите условия”) уреждат отношенията между „Глобал Брандс Дистрибюшън” ООД, „Спорт Интернешънъл“ ООД, „Глобал Брандс Ритейл“ ЕООД, Тренд Код“ ЕООД  и потребителите във връзка с програмата за лоялни клиенти на изброените по горе фирми MYGlobalBrands  ( Програмата ), издаването на клиентска карта, упражняването на правата по нея и други свързани въпроси.

С регистрацията в Програмата Вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и се съгласявате с Общите условия.

УСЛОВИЯ НА ПРОГРАМАТА My GlobalBrands

1. ИЗДАВАНЕ НА КЛИЕНТСКА КАРТА

1.1. Участник в Програмата може да бъде физическо лице, което има постоянен адрес в Република България, навършило 18 години. Карта не се издава на и не се ползва от юридически лица.

1.2. Всяка клиентска карта е и остава собственост на „Глобал Брандс Дистрибюшън” ООД, „Спорт Интернешънъл“ ООД, „Глобал Брандс Ритейл“ ЕООД, Тренд Код“ ЕООД.

1.3. Клиентската карта е лична и преотстъпването е забранено. Всеки участник има право само на една карта.

1.4. За издаване на клиентска карта желаещите следва да се регистрират в Програмата, чрез попълване на хартиен формуляр, който може да бъде получен на касите на всички магазини;

По време на регистрацията на хартиен формуляр, желаещите да участват следва да въведат свой актуален имейл адрес, на който до пет работни дни след регистрацията, ще получат уникален код, с който регистрацията може да бъде завършена на уеб портала на лоялната програма www.my.globalbrands.bg . При некоректно попълнен, непълен, грешен имейл или имейл, който е зает с предишна регистрация „Глобал Брандс Дистрибюшън” ООД, „Спорт Интернешънъл“ ООД, „Глобал Брандс Ритейл“ ЕООД, Тренд Код“ ЕООД си запазват правото да анулират MYGlobalBrands картата и всички привилегии по нея, в това число натрупаните точки.

1.4.1. При успешно извършена регистрация участникът получава клиентска карта с уникален код. При регистрация посредством хартиен формуляр, участникът получава картата  с попълването на формуляра.

1.5. Издаването на клиентска карта е безплатно.

1.6. При регистрацията в Програмата  участниците се съгласяват да предоставят доброволно личните данни, изисквани от формата за регистрация. Задължителни за попълване и участие в Програмата са данните в полетата означени със звездичка (*).

1.7. Участниците в Програмата имат право да използват картите си в магазинната мрежа на „Глобал Брандс Дистрибюшън” ООД, „Спорт Интернешънъл“ ООД, „Глобал Брандс Ритейл“ ЕООД, Тренд Код“ ЕООД  в България.

1.8. Клиентската карта не е кредитна карта и с нея не могат да се извършват финансови операции. Участниците могат да се възползват от привилегиите, които получават с картата, като за целта показват картата при покупка на стоки на касите на магазин СКАНДАЛ, ФЮЖЪН, ГЕС, ЕМПОРИО АРМАНИ, ПОЛО РАЛФ ЛОРЕН, ДЖЕНТЪЛМЕН, ЛИУ ДЖО, ГАС, ДЕЗИГУАЛ, ЯМАМАИ, ПЕПЕ ДЖИНС и „Глобал Брандс Дистрибюшън” ООД, „Спорт Интернешънъл“ ООД, „Глобал Брандс Ритейл“ ЕООД, Тренд Код“ ЕООД си запазват правото да изискат и показването на лична карта с цел удостоверяване името на лицето, представящо клиентската карта.

 

2. НАТРУПВАНЕ НА ТОЧКИ, ОБМЕНЯНЕ

 

2.1. Участниците в Програмата получават 1 точка за:

- всеки 10 (десет) лева, реално заплатени за продукти на ненамалени цени, в магазини Guess, Liu Jo, Pepe Jeans, Gas, Desigual, Scandal, Fusion, Yamamay в България.

- всеки 25 (двадесет и пет ) лева, реално заплатени за продукти на ненамалени цени ,в магазини Emporio Armani, Polo Ralph Lauren, Gentleman в България.

2.2 Участниците в Програмата получават 1 точка за:

- всеки 15 (петнадесет) лева, реално заплатени за продукти на намалени цени, в магазини Guess, Liu Jo, Pepe Jeans, Gas, Desigual, Scandal, Fusion, Yamamay в България.

- всеки 35 (тридесет и пет ) лева, реално заплатени за продукти на намалени цени ,в магазини Emporio Armani, Polo Ralph Lauren, Gentleman в България.

2.5.1. Когато участник е използвал отстъпка по Програмата при покупка на повече от един продукт на една транзакция (с един фискален бон/фактура) отстъпката се разпределя пропорционално върху цената на всички закупени стоки спрямо общата им цена (напр. ако цената на един от продуктите представлява 20% от общата цена на всички продукти, то за този продукт се получава 20% от общата стойност на отстъпката).

2.6. При всяка обмяна на точки за участие в промоция, събитие или преминаване на по-високо ниво от участник съответният брой точки се изважда от общия му брой налични точки.

2.7. „Глобал Брандс Дистрибюшън” ООД, „Спорт Интернешънъл“ ООД, „Глобал Брандс Ритейл“ ЕООД, Тренд Код“ ЕООД имат право да променят стойността и броя на отстъпките, които участват в Програмата. Валидният и актуален списък с отстъпки е винаги само този публикуван на интернет адреса www.my.globalbrands.bg

2.8. Натрупването на точки, както и обменянето на точки, се извършва само след като участникът предостави картата си на касите в магазините от веригата(съответно получаването на отстъпка срещу точки).

2.9. Клиентската карта и Програма са валидни само за магазините на „Глобал Брандс Дистрибюшън” ООД, „Спорт Интернешънъл“ ООД, „Глобал Брандс Ритейл“ ЕООД, Тренд Код“ ЕООД.

 

3. НИВА НА ПРОГРАМАТА/ПОСТОЯННА ОТСТЪПКА

 

Програмата има три нива – STANDART, EXCLUSIVE, PREMIUM. Всяко ниво носи различни преференции на картодържателя:

-       STANDART  - стартово ниво; не се изискват точки, картите се раздават свободно, след покупка, на касите на магазини

-       EXCLUSIVE – необходим брой точки за преминаване на  EXCLUSIVE – 400 (необходим минимален брой натрупани точки, за да се запази нивото след изтичане на срока на валидност на картата 400)

-       PREMIUM– необходим брой точки за преминаване на  EXCLUSIVE – 750 (необходим минимален брой натрупани точки, за да се запази нивото след изтичане на срока на валидност на картата 750)

 

 

3.1. Срокът на валидност на всякa карта е една година; периодът на валидност се рестартира след всяко преминаване на по-високо/по-ниско ниво ниво.Срокът на валидност започва да се отчита след активиране/обновяване на картата

2. След изтичане на срока на валидност неизползваните точки се зануляват;

Преминаването към по-високо ниво става автоматично веднага  след като е събран необходимият брой точки; при преминаване на по-високо ниво картодържателят „заплаща“ нивото си с посочения в условията брой точки

В случай, че клиент на ниво EXCLUSIVE и PREMIUM не е събрал необходимия брой точки,за да запази нивото си, преминава на по-долно ниво след изтичане на валидността на картата и губи събраните и неизползваните си точки;

При клиентите от ниво STANDART, които имат регистрирани покупки, но не са натрупали достатъчно точки, за да преминат на по-високо ниво, оборотът и събраните точки се зануляват след изтичане на една година и картите се преиздават отново на същото ниво;

 

4. ПРЕКРАТЯВАНЕ

3.1. „Глобал Брандс Дистрибюшън” ООД, „Спорт Интернешънъл“ ООД, „Глобал Брандс Ритейл“ ЕООД, Тренд Код“ ЕООД имат право едностранно и без предизвестие да прекратят настоящия договор спрямо участник в Програмата и/или да забрани използването на клиентската карта в случай на нарушаване/неспазване на условията на Програмата.

3.2. Клиентската карта дава съответните привилегии на участниците само за срока, през който Програмата е валидна. „Глобал Брандс Дистрибюшън” ООД, „Спорт Интернешънъл“ ООД, „Глобал Брандс Ритейл“ ЕООД, Тренд Код“ ЕООД имат право да определят срока на Програмата по свое усмотрение.

3.3. „Глобал Брандс Дистрибюшън” ООД, „Спорт Интернешънъл“ ООД, „Глобал Брандс Ритейл“ ЕООД, Тренд Код“ ЕООД имат право по всяко време едностранно да променят настоящите Общи условия и условията за ползване на клиентските карти, в т.ч. системата за калкулация на точки, броя получавани точки при закупуване на продукти, вида и броя на отстъпките, които участват Програмата, броя точки необходим за получаване на дадена отстъпка, както и да прекрати Програмата без предизвестие. Всяка промяна на Общите условия, както и прекратяването на Програмата ще бъде довеждана до знанието на участниците на интернет адреса www.my.globalbrands.bg и/или по друг подходящ начин по преценка на „Глобал Брандс Дистрибюшън” ООД, „Спорт Интернешънъл“ ООД, „Глобал Брандс Ритейл“ ЕООД, Тренд Код“ ЕООД. 3.4. „Глобал Брандс Дистрибюшън” ООД, „Спорт Интернешънъл“ ООД, „Глобал Брандс Ритейл“ ЕООД, Тренд Код“ ЕООД не носят отговорност спрямо участниците за каквато и да е промяна в Общите условия, модификация на Програмата или нейното прекратяване, доколкото участниците разбират и се съгласяват, че Програмата е организирана по едностранна инициатива на дружеството и по никакъв начин не задължава клиентите на „Глобал Брандс Дистрибюшън” ООД, „Спорт Интернешънъл“ ООД, „Глобал Брандс Ритейл“ ЕООД, Тренд Код“ ЕООД да участват в Програмата и/или да закупуват продукти от магазините на „Глобал Брандс Дистрибюшън” ООД, „Спорт Интернешънъл“ ООД, „Глобал Брандс Ритейл“ ЕООД, Тренд Код“ ЕООД.

4. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

4.1. Клиентската карта може да бъде безплатно заменена в случай на загуба, кражба или погиване във всеки магазин на „Глобал Брандс Дистрибюшън” ООД, „Спорт Интернешънъл“ ООД, „Глобал Брандс Ритейл“ ЕООД, Тренд Код“ ЕООД. Събраните към момента на уведомяване за инцидента точки автоматично ще бъдат прехвърлени към новоиздадената клиентска карта в срок от 10 дни.

4.2. Участниците следва незабавно да уведомят „Глобал Брандс Дистрибюшън” ООД, „Спорт Интернешънъл“ ООД, „Глобал Брандс Ритейл“ ЕООД, Тренд Код“ ЕООД в  случай на загуба или кражба на клиентската им карта, за да може картата да бъде блокирана за използване.  „Глобал Брандс Дистрибюшън” ООД, „Спорт Интернешънъл“ ООД, „Глобал Брандс Ритейл“ ЕООД, Тренд Код“ ЕООД не носи отговорност в случай на ненавременно уведомяване за загуба или кражба.

4.3. Валидните и актуални Общи условия са винаги само и единствено тези публикувани на интернет адреса www.my.globalbrands.bg „Глобал Брандс Дистрибюшън” ООД, „Спорт Интернешънъл“ ООД, „Глобал Брандс Ритейл“ ЕООД, Тренд Код“ ЕООД не носят отговорност, ако към определен момент има разминаваме между условия посочени в Брошура и/или на други информационни носители  и тези на интернет адреса www.my.globalbrands.bg

 

5. ЛИЧНИ ДАННИ

5.1. Участниците в Програма декларират, че са запознати и съгласни със следното:

5.2. С приемането на Общите условия се съгласявате, че „Глобал Брандс Дистрибюшън” ООД, „Спорт Интернешънъл“ ООД, „Глобал Брандс Ритейл“ ЕООД, Тренд Код“ ЕООД и нейните служители, в зависимост от своите задължения, имат достъп до част или цялата информация попълнена при регистрацията ви в Програмата или дадена впоследствие.

5.3. „Глобал Брандс Дистрибюшън” ООД, „Спорт Интернешънъл“ ООД, „Глобал Брандс Ритейл“ ЕООД, Тренд Код“ ЕООД са регистрирани администратори на лични данни, съгласно българското законодателство и осигурява защитата им, съгласно Закона за защита на личните данни и свързаните с него подзаконови нормативни актове. С приемането на Общите условия, се съгласявате, че „Глобал Брандс Дистрибюшън” ООД, „Спорт Интернешънъл“ ООД, „Глобал Брандс Ритейл“ ЕООД, Тренд Код“ ЕООД могат да обработват предоставените, при регистрацията в Програмата и впоследствие лични данни, за следните цели: техническо управление на Програмата и нейната база данни; установяване на контакт с вас; измерване на ефективността на услугите ни; рекламни кампании, маркетингови и пазарни проучвания, ценова политика; изпращане на рекламни предложения и материали, информация за продукти на „Глобал Брандс Дистрибюшън” ООД, „Спорт Интернешънъл“ ООД, „Глобал Брандс Ритейл“ ЕООД, Тренд Код“ ЕООД, за продукти/отстъпки, който могат да се получат срещу събрани точки и друга подобна информация по поща и/или SMS и/или имейл; директен маркетинг. С приемането на Общите условия се съгласявате, че във връзка с обработването на личните ви данни от Програмата за посочените цели, „Глобал Брандс Дистрибюшън” ООД, „Спорт Интернешънъл“ ООД, „Глобал Брандс Ритейл“ ЕООД, Тренд Код“ ЕООД може да предоставя тези данни и на трети лица, с които „Глобал Брандс Дистрибюшън” ООД, „Спорт Интернешънъл“ ООД, „Глобал Брандс Ритейл“ ЕООД, Тренд Код“ ЕООД си сътрудничат, работят или има  други отношения във връзка с дейността си.

5.4. На основание чл. 34а от Закона за защита на личните данни може да възразите срещу използването на личните ви данни, разкриването им на трети лица и използването им от тяхно име за посочените цели. Имате право да възразите срещу обработването на личните ви данни за целите на директния маркетинг, като изпратите писмено съобщение до „Глобал Брандс Дистрибюшън” ООД, „Спорт Интернешънъл“ ООД, „Глобал Брандс Ритейл“ ЕООД, Тренд Код“ ЕООД на контактите посочени в края на тези Общи условия.

5.5. По всяко време може да се откажете от получаване на информация за продукти/отстъпки и промоции на „Глобал Брандс Дистрибюшън” ООД, „Спорт Интернешънъл“ ООД, „Глобал Брандс Ритейл“ ЕООД, Тренд Код“ ЕООД, както и от получаване на други рекламни материали и оферти, включително от партньори на „Глобал Брандс Дистрибюшън” ООД, „Спорт Интернешънъл“ ООД, „Глобал Брандс Ритейл“ ЕООД, Тренд Код“ ЕООД, на имейл my@globalbrands.bg.

5.7. Имате право да поискате регистрацията ви в Програмата да бъде заличена, заедно с предоставените от вас лични данни, на посочените по-долу контакти.

Контакти за връзка с „Глобал Брандс Дистрибюшън” ООД, „Спорт Интернешънъл“ ООД, „Глобал Брандс Ритейл“ ЕООД, Тренд Код“ ЕООД:

Е-mail:my@globalbrands.bg

Телефон: 359 894 590388